Baulab - Chemia budowlana i Laboratorium chemiczne
   O Firmie      Oferta      Mapa dojazdu      Kontakt  

Oferta:

Badania cementów:

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 196-1:2006
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 196-1:2006
 • Konsystencja Metoda za pomocą aparatu Vicata wg PN-EN 196-3+A1:2011
 • Czas wiązania. Metoda za pomocą aparatu Vicata wg PN-EN 196-3+A1:2011
 • Stałość objętości. Metoda za pomocą pierścienia Le Chateliera wg PN-EN 196-3+A1:2011
 • Oznaczanie zawartości chromu(VI) rozpuszczalnego w wodzie wg PN-EN 196-10:2006
 • Oznaczenie zawartości siarczanu wg PN-EN 196-2:2005
 • Oznaczenie zawartości chlorków wg PN-EN 196-2:2005
 • Oznaczenie pozostałości nierozpuszczalnej w kwasie chlorowodorowym i węglanie sodu 
  wg PN-EN 196-2:2005
 • Oznaczenie zawartości popiołu lotnego krzemionkowego w cemencie wg PN-B-19707:2013

 

Badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu oraz podkładów betonowych:

Badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu obejmujące kontrolę jakości betonu na budowie. 

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3:2011
 • Oznaczenie konsystencji mieszanki (podczas pobierania próbki) metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
 • Oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki (podczas poboru próbki) wg PN-EN 12350-6
 • Wykonanie próbek betonowych 15x15x15 cm, pielęgnacja oraz przechowywanie próbek zgonie z PN-EN 12390-2
 • Oznaczenie gęstości wg PN-EN 12390-7:2009
 • Oznaczenie zawartości powietrza PN-EN 12350-7:2011
 • Badanie stopnia mrozoodporności wg PN-88/B-06250
 • Badanie nasiąkliwości wg PN-88/B-06250
 • Oznaczenie przyczepności na odrywanie metodą pull-off wg PN-EN 1542

Badania gruntów i kruszyw:

 • Analiza sitowa wg PN-EN 933-1
 • Maksymalna gęstość szkieletu gruntowego. Metoda Proctora wg PN-88/B-04481
 • Wilgotność optymalna wg PN-B-04481/PN-EN 12286-2
 • Wilgotność gruntu wg PN-B-04481
 • Badanie nośności gruntu (Kalifornijski Wskaźnik CBR) wg PN-S-02205
 • Badanie nośności podbudów:
  - Badanie modułu odkształcenia i zagęszczenia Vss wg PN-S-02205
  - Badanie modułu odkształcenia i zagęszczenia lekką płytą dynamiczną
 • Zawartość części organicznych metodą prażenia wg PN-88-B-04481
 • Badanie nasiąkliwości i pomiar pęcznienia wg PN-S-02205
 • Wilgotność kruszyw metodą wagową PN-77/B-06714

Badania popiołów lotnych:  

 • Badanie strat prażenia wg PN-EN 450-1
 • Badanie składu ziarnowego (miałkości) wg PN-EN 451-2
 • Oznaczanie zawartości chlorków wg PN-EN 196-21:1997
 • Oznaczanie zawartości bezwodnika kwasu siarkowego wg PN-EN 196-2
 • Badanie wskaźnika aktywności pucolanowej wg PN-EN 450-1
 • Badanie stałości objętości wg PN-EN 196-3
 • Badanie gęstości wg PN-EN 196-6
 • Badanie początku wiązania wg PN-EN 196-3
 • Oznaczanie wodożądności wg PN-EN 196-6 

dokumentNapisz do nas:
biuro@baulab.pl

 


telefon 
Kontakt z nami

Te: 508 180 192
Copyright © Baulab Sp. z o.o.
ul.Kolejowa 7, 33-132 Niedomice; Tel: 14 691 93 73; Fax: 14 691 93 74
wykonanie: Konrad Ogar (www.webimpuls.pl)